לי סובר בתכנית מתיחות חדשה בערוץ הצחוק של טדי

Be1creative