רוני תורן

אודות

"תיכון לאומנויות ירושלים" במגמת תאטרון:
עיוני ומעשי, קומדיה, דרמה, דיקציה, פיתוח קול ותנועה.
בגרות מעשית בתאטרון: תפקיד ראשי דרמטי במחזה "נוף ילדות".
דיאלוג ממחזה "זוג פתוח" של דריו פו - תפקיד קומי.
בגרות מלאה עם חמש יחידות לימוד בתאטרון.