שי הלוי

אודות

שנה רביעית במקהלת מורן
שנה שלישית בלימודי משחק בבית הספר ״הבוסתן״ בהנהלת זאביק ומיקי מרין

Be1creative